School Roadshow โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

School Roadshow โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

C-vitt เครื่องดื่มวิตามินซี 200% จัดกิจกรรม Roadshowในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม