C-vitt Marines Marathon 2019

หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

C-vitt เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค้าในงาน Marine Marathon 2019 ที่เปิดรับสมัครวิ่ง ในระยะ 42 กิโลเมตร -21 กิโลเมตร -10 กิโลเมตร -5 กิโลเมตร

ข่าวสารและกิจกรรม