นโยบายความเป็นส่วนตัว
พูดถึงเรื่องของการสื่อสารผ่านช่องทางของสังคมออนไลน์แล้ว คณะกรรมการและลูกจ้าง (รวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานทั้งหมด) ของบริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด มีความเข้าใจว่า สื่อสังคมออนไลน์จะมีการส่งข้อมูลได้ง่ายและแพร่กระจายออกไปในทันที และเมื่อข้อมูลนั้นเมื่อได้แพร่กระจายออกไปแล้วจะไม่สามารถดึงกลับมาได้อีก เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจะส่งข้อมูลผ่านสื่อสังคมโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้
 • พวกเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฏหมาย และกฏเกณฑ์ของ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด จนถึงการสื่อสารด้วยความเต็มใจโดยปราศจากความเบี่ยงเบนจากคำตัดสินของสังคม
 • เราจะไม่ส่งข้อมูลที่ซึ่งอาจจะทำให้ผู้รับเข้าใจผิด
 • เราจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เปิดความลับ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
 • เราจะใช้บัญชีของสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการเพื่อสังคมจะได้รู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งร่วมไปกับ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
 • สำหรับผู้ใช้สังคมออนไลน์ของพวกเรา
 • เงื่อนไขของการบริการบนสังคมออนไลน์
 • การยินยอมโดยเงื่อนไขของการบริการ
 • คำปฏิเสธ
 • ข้อแนะนำการยินยอมเมื่อใช้งาน
 • ลิขสิทธิ์
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง