Chonburi Run For The King 2019

Chonburi Run For The King 2019 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

C-vitt สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "Chonburi Run For The King 2019" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีสองประเภทได้แก่

  • Fun Run เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร
  • Mini Marathon วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
ข่าวสารและกิจกรรม