บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฮ้าส์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) กับ บริษัท โอสถสภา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2554 ดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้น ให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างง่ายๆ และสะดวกสบาย ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ของเรา
วิสัยทัศน์
 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์
  และบริการที่มีคุณค่า
  ที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ทางโภชนาการที่สำคัญต่อร่างกายในรูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค รสชาติอร่อย เหมาะสำหรับทุกคน
 • สร้างแบรนด์
  ให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย แม้ว่าเวลาจะผ่านไป 50 ปี หรืออีก 100 ปี
 • เป็นบริษัทระดับโลก
  มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เพียงแค่ใช้เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังสามารถใช้ได้ในนานาประเทศ
พันธกิจ
ดำเนินชีวิตเพื่อวันข้างหน้า
เสริมสร้างความสมบูรณ์ในทุกวันของชีวิต
ด้วยคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ลูกค้าพึงพอใจ