C-vitt Hot Dog Run 2019 ณ พุทธมณฑล ศาลายา ถนนอุทยานอักษะ

C-vitt Hot Dog Run 2019 ณ พุทธมณฑล ศาลายา ถนนอุทยานอักษะ

C-vitt เครื่องดื่มวิตามิน C 200% จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ในการวิ่ง 2 ระยะ 5 กม. และ 10 กม. ยิ่งไปกว่านั้นนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันยังมีส่วนช่วยในการทำบุญให้กับ "เกาะสุนัข พุทธมณฑล" รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับ "เกาะสุนัข พุทธมณฑล" เพื่อเป็นค่าอาหารและรักษาพยาบาลให้กับน้องหมา

ข่าวสารและกิจกรรม