ถ้าพร้อมเสมอ ชีวิตก็ไปได้สวย
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ