สวย ๆ แค่ดื่ม... C-vitt Plus สูตรพลัสคอลลาเจน รสมิกซ์เบอร์รี่
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ