สวยตะโกนน! C-vitt Plus สูตรพลัสไฟเบอร์ รสองุ่นมัสแคท
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ