อย่าเชื่อ ว่าตัวเองจะแข็งแรงเสมอไป
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ