10 ปี C-vitt เคียงข้างสร้างความสุขให้คนไทย
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ