ใหม่! C-vitt 0% น้ำตาล รสส้ม
สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ