C-vitt Run For Health ครั้งที่ 3
วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ที่ www.c-vitt.com/runforhealth ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 21 บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 030-8-52970-3 ชื่อบัญชี นายทวีวัฒน์ กังวานรัตน์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

*หมายเหตุ: เสื้อแข่งขันและเบอร์ ทางทีมงานจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ไม่คิดค่าบริการจัดส่ง)